انتصاب دکتر هومن سالاری بعنوان مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر هومن سالاری بعنوان مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی

طی حکمی جناب آقای دکتر هومن سالاری بعنوان مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی منصوب شدند