• دانشگاه رازی

  دانشگاه رازی پیشرو در اخلاق
  بر اساس دانش

 • دانشگاه رازی

  دانشگاه رازی پیشرو در اخلاق
  بر اساس دانش

 • دانشگاه رازی

  دانشگاه رازی پیشرو در اخلاق
  بر اساس دانش

نقشه

ارتباط با ما

هومن سالاری

هومن سالاری: مدیر همکاری های علمی بین المللی و سرپرست دانشجویان غیر ایرانی تحصیلات: دکتری ژنتیک و بیوتکنولوژی شماره تماس: 34876167-083 پست الکترونیک: hsalari@yahoo.com

سارا یزدانفر

سارا یزدانفر: کارشناس همکاری های علمی بین المللی تحصیلات: کارشناس ارشد علوم ارتباطات شماره تماس: 34876167-083 پست الکترونیک: international@razi.ac.ir

صبا یزدانفر

صبا یزدانفر: کارشناس دانشجویان غیر ایرانی تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی شماره تماس: 34876167-083 پست الکترونیک: international@razi.ac.ir